• Wskazania
  • Dawkowanie
  • Działanie
  • Skład
  • Przeciwwskazania
  • Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
  • Działania niepożądane
  • Ciąża i laktacja
  • ICD-10
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Lz

Dipeptiven

inj. doż. [roztw. aminokwasów]
200 mg/ml
1 but. 50 ml

Cena i refundacja

100%
135,25
Eksploruj
Zobacz inne warianty (2)
Ostrzeżenia
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C
Inne

Wskazania

W żywieniu pozajelitowym jako dodatek do roztworu aminokwasów lub jako składnik mieszaniny odżywczej stosowanej np. u pacjentów w stanach hiperkatabolizmu lub hipermetabolizmu.

Dawkowanie

Roztw. do infuzji otrzymany po zmieszaniu produktu leczniczego z roztw. wykazującym zgodność farmaceutyczną. Roztw. mieszanin o osmolarności powyżej 800 mOsm/l powinny być podawane drogą żyły centralnej. Dorośli. Preparat jest stosowany w żywieniu pozajelitowym lub dojelitowym albo w żywieniu jednocześnie pozajelitowym i dojelitowym. Dawkowanie zależy od ciężkości stanu katabolicznego i zapotrzebowania na aminokwasy/białka. Podczas żywienia pozajelitowego/dojelitowego nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 2 g aminokwasów/białek na kilogram mc. W obliczeniach należy uwzględnić zawartość alaniny i glutaminy w produkcie leczniczym. Proporcja aminokwasów pochodzących z produktu leczniczego nie powinna przekraczać około 30% całkowitej podaży aminokwasów/białek. Dawka dobowa. 1,5-2,5 ml produktu leczniczego na kg mc. (równoważne 0,3-0,5 g N(2)-L-alanylo-L-glutaminy na kg mc.). Odpowiada to 100-175 ml produktu leczniczego do stosowania u pacjenta o masie ciała 70 kg. Maks. dawka dobowa: 2,5 ml produktu leczniczego, co odpowiada 0,5 g N(2)-L-alanylo-L-glutaminy nakg mc. Maks. dawka dobowa: 0,5 g N(2)-L-alanylo-L-glutaminy na kg mc. powinna być podawana w mieszaninie z co najmniej 1,0 g aminokwasów/białek kg mc./dobę. Uwzględniając ilość aminokwasów zawartych w produkcie leczniczym, dawka dobowa wynosi co najmniej 1,5 g aminokwasów/białek na kg mc. Przykłady podaży produktu leczniczego i innych aminokwasów w roztworze do żywienia pozajelitowego i/lub białek w roztworze do żywienia dojelitowego: zapotrzebowanie na aminokwasy/białka równe 1,2 g/kg mc./dobę: 0,8 g aminokwasów + 0,4 g N(2)-L-alanylo-L-glutaminy/kg mc./dobę; zapotrzebowanie na aminokwasy/białka równe 1,5 g/kg mc./dobę: 1,0 g aminokwasów + 0,5 g N(2)-L-alanylo-L-glutaminy/kg mc./dobę; zapotrzebowanie na aminokwasy/białka równe 2,0 g/ mc./dobę: 1,5 g aminokwasów + 0,5 g N(2)-L-alanylo-L-glutaminy/kg mc./dobę. Produkt leczniczy jest koncentratem do sporządzania roztw. do infuzji i nie jest przeznaczony do bezpośredniego podawania. Pacjenci żywieni pozajelitowo. Szybkość infuzji zależy od rodzaju roztworu nośnikowego i nie powinna przekraczać 0,1 g aminokwasów/kg mc./h. Produkt leczniczy przed podaniem należy zmieszać z wykazującym zgodność roztw. aminokwasów lub mieszaniną odżywczą zawierającą aminokwasy. Pacjenci żywieni dojelitowo. Produkt leczniczy należy podawać w ciągłej infuzji trwającej przez 20-24 h/dobę. Podczas stosowania w infuzji do żył obwodowych, produkt leczniczy należy rozcieńczyć do uzyskania osmolarności ≤800 mOsm/l (np. 100 ml produktu leczniczego + 100 ml roztworu soli fizjologicznej). Pacjenci żywieni jednocześnie dojelitowo i pozajelitowo. Należy podawać całkowitą dawkę dobową produktu leczniczego w żywieniu pozajelitowym, np. poprzez zmieszanie przed podaniem z wykazującym zgodność roztworem aminokwasów lub mieszaniną odżywczą zawierającą aminokwasy. Szybkość infuzji zależy od rodzaju roztworu nośnikowego i powinna być dostosowana do proporcji żywienia pozajelitowego i dojelitowego. Czas stosowania. Czas stosowania nie powinien przekraczać 3 tyg. Dzieci. Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego u dzieci.

Działanie

Koncentrat dipeptydowy do sporządzania roztworu do infuzji, dostarczający glutaminę. T0,5 wynosi 2,4-3,8 min., w ciężkiej niewydolności nerek 4,2 min.

Skład

100 ml płynu zawiera 20 g N(2)-L-alanylo-L-glutaminy. Osmolarność: 921 mOsm/l, pH 5,4-6,0.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny <25 ml/min.) lub wątroby, ciężka kwasica metaboliczna. Ciąża i okres karmienia piersią. Dzieci.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Laktacja

Lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.

Podczas podawania preparatu należy kontrolować bilans płynów, równowagę kwasowo-zasadową, osmolarność surowicy, stężenie elektrolitów, bilirubiny i amoniaku oraz aktywność fosfatazy alkalicznej i aminotransferaz we krwi.

Działania niepożądane

Przy zbyt szybkim wlewie mogą wystąpić dreszcze, nudności i wymioty (preparat należy odstawić).

Ciąża i laktacja

W okresie ciąży i karmienia piersią nie zaleca się stosowania preparatu.

ICD-10

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej

E90
Zaburzenia odżywiania i metaboliczne w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Lz

Dipeptiven

inj. doż. [roztw. aminokwasów]
200 mg/ml
1 but. 50 ml

Cena i refundacja

100%
135,25

Zaloguj się