Wyszukiwarka leków
Artelac®
  • Wskazania
  • Dawkowanie
  • Uwagi
  • Działanie
  • Skład
  • Interakcje
  • Przeciwwskazania
  • Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
  • Działania niepożądane
  • Ciąża i laktacja
  • Przedawkowanie
  • ICD-10
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
OTC

Artelac®

krople do oczu [roztw.]
3,2 mg/ml
1 but. 10 ml

Cena i refundacja

100%
21,28
Eksploruj
Ostrzeżenia
Alkohol
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria A
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria A
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria A

Spis treści

 1. Wskazania
 2. Dawkowanie
 3. Uwagi
 4. Działanie
 5. Skład
 6. Interakcje
 7. Przeciwwskazania
 8. Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
 9. Działania niepożądane
 10. Ciąża i laktacja
 11. Przedawkowanie
 12. ICD-10

Wskazania

Leczenie objawowe zespołu suchego oka. Produkt leczniczy może być używany do nawilżania twardych soczewek kontaktowych.

Dawkowanie

Zwykle wkrapla się 1 kroplę do worka spojówkowego 3-5x/dobę lub częściej, w zależności od potrzeb.

Uwagi

Leczenie zespołu suchego oka wymaga indywidualnego dawkowania. W trakcie długotrwałego lub ciągłego leczenia zespołu suchego oka produktem leczniczym, należy skonsultować się z lekarzem okulistą. Produkt można stosować do zwilżania twardych soczewek kontaktowych, w większości przypadków przez czas nieograniczony.

Działanie

Hypromeloza jest częściowo metylowaną i hydroksypropylowaną celulozą. Hypromeloza w roztworze wodnym zmniejsza napięcie powierzchniowe, zwiększając jednocześnie lepkość roztworu. Hypromeloza dobrze przylega do powierzchni spojówek i rogówki oka, zapewniając odpowiednie nawilżenie. W przypadku niedostatecznej ilości płynu łzowego podanie hypromelozy zapobiega podrażnieniu oka wywołanego mruganiem i wysuszaniu nabłonka.

Skład

1 ml roztw. zawiera 3,2 mg hypromelozy.

Interakcje

Jeśli produkt leczniczy jest stosowany równocześnie z innymi lekami okulistycznymi stosowanymi miejscowo, należy zachować 15-minutową przerwę pomiędzy podaniem tych leków. Lek należy zawsze podawać jako ostatni po upływie 15 minut od podania innego leku, w celu zapewnienia wystarczającego czasu działania, a przez to efektu nawilżającego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na hypromelozę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności

Alkohol

Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku. Alkohol może oddziaływać na wchłanianie leku, wiązanie z białkami krwi i jego dystrybucję w ustroju także metabolizm i wydalanie. W przypadku jednych leków może dojść do wzmocnienia, w przypadku innych do zahamowania ich działania. Wpływ alkoholu na ten sam lek może być inny w przypadku sporadycznego, a inny w przypadku przewlekłego picia.

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria A

Badania z grupą kontrolną nie wykazały istnienia ryzyka dla płodu w I trymestrze, możliwość uszkodzenia płodu wydaje się mało prawdopodobna.

Ciąża - trymestr 2 - Kategoria A

Badania z grupą kontrolną nie wykazały istnienia ryzyka dla płodu w I trymestrze, możliwość uszkodzenia płodu wydaje się mało prawdopodobna.

Ciąża - trymestr 3 - Kategoria A

Badania z grupą kontrolną nie wykazały istnienia ryzyka dla płodu w I trymestrze, możliwość uszkodzenia płodu wydaje się mało prawdopodobna.

Wyłącznie do stosowania do oczu. Jeśli wystąpią lub nasilą się objawy podrażnienia oczu, ból oczu, zaczerwienienie oczu, problemy z widzeniem, należy przerwać stosowanie produktu leczniczego, a pacjent powinien zostać poddany ponownej ocenie. Jeśli objawy suchego oka utrzymują się lub nasilają, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem okulistą. Przed podaniem produktu leczniczego należy usunąć soczewki kontaktowe i nie zakładać ich wcześniej, niż po upływie około 15 minut. Lek zawiera cetrymid jako substancję konserwującą, która może powodować podrażnienie oka (pieczenie, zaczerwienienie, uczucie obecności ciała obcego w oku) oraz uszkodzenie nabłonka rogówki, zwłaszcza, gdy produkt stosowany jest długotrwale. Z tego względu, do długotrwałego lub ciągłego leczenia zespołu suchego oka zaleca się produkty nie zawierające środków konserwujących. Lek krótko po podaniu może zaburzać ostrość widzenia. Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn tak długo, jak długo zaburzona jest ostrość widzenia.

Działania niepożądane

Zaburzenia oka: (nieznana) przekrwienie spojówek, podrażnienie oka, ból oka, świąd oka, pieczenie oka, zaczerwienienie oka, uczucie obecności ciała obcego w oku, nadmierne łzawienie, sklejanie powiek, zaburzenia widzenia. Zaburzenia układu immunologicznego: (nieznana) nadwrażliwość. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (nieznana) świąd, wysypka. U niektórych pacjentów z poważnym uszkodzeniem rogówki zgłaszano bardzo rzadkie przypadki zwapnienia rogówki związane ze stosowaniem kropli do oczu z zawartością fosforanów.

Ciąża i laktacja

Brak wystarczających i dobrze kontrolowanych badań u kobiet w ciąży. Produktu leczniczego nie należy stosować w okresie ciąży, chyba, że potencjalne korzyści dla matki przewyższają ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u płodu i noworodka. Nie wiadomo, czy hypromeloza przenika do mleka kobiecego w następstwie podania produktu leczniczego do oka. Produktu leczniczego nie należy stosować w okresie karmienia piersią, chyba, że potencjalne korzyści dla matki przewyższają ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u dziecka. Wpływ stosowania produktu na płodność ludzi nie był badany. W badaniach na zwierzętach nie wykazano wchłaniania hypromelozy do organizmu.

Przedawkowanie

Nie jest znane i nie wymaga leczenia.

ICD-10

Choroby oka i przydatków oka, ucha i wyrostka sutkowatego

H19.3
Zapalenie rogówki lub zapalenie rogówki i spojówek w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
OTC

Artelac®

krople do oczu [roztw.]
3,2 mg/ml
1 but. 10 ml

Cena i refundacja

100%
21,28

Zaloguj się