Wyszukiwarka leków
Aethylum chloratum Filofarm®
  • Wskazania
  • Dawkowanie
  • Uwagi
  • Działanie
  • Skład
  • Interakcje
  • Przeciwwskazania
  • Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
  • Działania niepożądane
  • Ciąża i laktacja
  • Przedawkowanie
  • ICD-10
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Rx

Aethylum chloratum Filofarm®

aerozol do stos. zewnętrznego
70 g
1 poj. aerozolowy

Cena i refundacja

100%
42,99
Eksploruj
Ostrzeżenia
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C
Inne

Spis treści

 1. Wskazania
 2. Dawkowanie
 3. Uwagi
 4. Działanie
 5. Skład
 6. Interakcje
 7. Przeciwwskazania
 8. Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
 9. Działania niepożądane
 10. Ciąża i laktacja
 11. Przedawkowanie
 12. ICD-10

Wskazania

Krótkotrwałe miejscowe znieczulenie skóry przy drobnych zabiegach chirurgicznych.

Dawkowanie

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej. Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: aerozol należy rozpylać z odległości 8-23 cm przez 3-7 sekund. Jeśli efekt jest niewystarczający, aplikację można powtórzyć. W razie potrzeby aplikację można powtórzyć po 10-15 minutach. Dzieci i młodzież poniżej 12 lat. Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego u dzieci poniżej 12 lat, dlatego nie zaleca się stosowania chlorku etylu u dzieci w tej grupie wiekowej.

Uwagi

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego. Produkt leczniczy stosuje się na skórę w celu wywołania miejscowego znieczulenia.

Działanie

Chlorek etylu (chloroetan) jest produktem leczniczym należącym do grupy innych środków znieczulających, działających miejscowo, wywołującym znieczulenie poprzez oziębienie lub zamrożenie tkanki. Chlorek etylu jest cieczą wrząca w temperaturze 12°C przechowywaną w pojemnikach pod nadciśnieniem, które posiadają zawór rozpylający pozwalający na skierowanie strumienia chlorku etylu na odpowiednią pc. Rozpryskiwany na skórę, po zetknięciu z ciałem chlorek etylu wrze i gwałtownie paruje, pochłaniając dużo ciepła, wskutek czego dochodzi do znacznego oziębienia, a nawet miejscowego zamrożenia spryskanego fragmentu skóry. Powoduje to znieczulenie zakończeń nerwów czuciowych i zniesienie odczuwania bólu. Chlorek etylu jest substancją skrajnie łatwopalną.

Skład

1 pojemnik zawiera jako substancję czynną: 70,0 g etylu chlorku.

Interakcje

Brak kontrolowanych badań dotyczących interakcji u ludzi.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną - chlorek etylu. Nie stosować na uszkodzoną skórę. Nie stosować do anestezji wziewnej. Nie stosować u dzieci. Ze względu na toksyczne działanie chlorku etylu na serce i płuca, produkt leczniczy nie jest przeznaczony do znieczulenia ogólnego.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Wykaz A

Produkt leczniczy zawierający substancję czynną bardzo silnie działającą.

Aerozol jest produktem leczniczym przeznaczonym tylko do użytku zewnętrznego. Pojemnik aerozolowy narażony na działanie ognia lub wysokiej temperatury może eksplodować. Podczas stosowania produktu leczniczego nie należy jeść. Podczas stosowania produktu leczniczego na skórę twarzy należy chronić oczy, nos i wargi. Podejrzewa się, że powoduje raka. Należy unikać wdychania par gazu. Wdychanie par chlorku etylu powoduje zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego. Może wywołać zatrzymanie akcji serca i oddechu. W przypadku zatrzymania akcji serca należy przywrócić czynność serca przez zastosowanie zewnętrznego masażu serca z jednoczesnym sztucznym oddychaniem. Szczególnie ważne jest zapewnienie pacjentowi całkowitego spokoju, nawet w przypadku pozornie lekkich zatruć. Konieczne jest także zapewnienie wystarczającego ogrzewania ciała. Nie przeprowadzono badań odnośnie stosowania chlorku etylu u dzieci, dlatego nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u dzieci poniżej 12 lat. Produkt leczniczy stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną.

Działania niepożądane

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej. Miejscowe podrażnienie lub odmrożenie skóry spowodowane niską temperaturą skroplonego gazu, przewlekłe kontaktowe zapalenie skóry wskutek jej odtłuszczenia.

Ciąża i laktacja

Nie należy stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią, chyba że potencjalne korzyści dla pacjentki przewyższają możliwe ryzyko dla płodu lub dziecka.

Przedawkowanie

Chlorek etylu jest silną trucizną dla układu nerwowego, wskutek wytwarzania się w ustroju produktów przemiany: metanolu i chlorowodoru. Zatrucie chlorkiem etylu przypomina zatrucie etanolem. Jako substancja silnie lipofilna, której metabolizm zachodzi także w komórkach ośrodkowego układu nerwowego, doprowadza do znacznego uszkodzenia tkanki mózgowej. Chlorek etylu jest wchłaniany do organizmu drogami oddechowymi. W dużych stężeniach działa narkotycznie. 2 wdechy powietrza zawierającego 4% chlorku etylu wywołują podrażnienia oczu, zawroty głowy, bóle żołądka. Objawy zatrucia ostrego: niezamierzone spryskanie oczu produktem leczniczym powoduje zaczerwienienie spojówek. Skażenie oczu ciekłym chlorkiem etylu może wywołać zmiany w spojówkach i rogówce. Skażenie skóry może spowodować jej miejscowe odmrożenie. Wdychanie par chlorku etylu powoduje zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego. Zależnie od stężenia par i czasu ich wchłaniania rozwijają się objawy znieczulenia ogólnego. Najpierw występuje pobudzenie psychiczne i ruchowe, po którym następuje zupełna utrata świadomości, wygaśnięcie odruchów i zwiotczenie mięśni. Czynność serca jest zwolniona, ciśnienie krwi zmniejszone. Zmniejsza się ciepłota ciała. Przy mniejszych ilościach wchłoniętej substancji zjawisko to jest odwracalne. Przy większych ilościach może nastąpić zatrzymanie akcji serca i oddechu. Objawy zatrucia przewlekłego: może wywołać przewlekłe kontaktowe zapalenie skóry, wskutek jej odtłuszczenia. Długotrwała ekspozycja na chlorek etylu może powodować uszkodzenie wątroby lub nerek. Leczenie: w przypadku skażenia oczu, płukać oczy około 15 minut dużą ilością letniej wody lub roztw. chlorku sodu 0,9%, przy wywiniętych powiekach. W każdym przypadku skażenia oczu konieczna jest pilna konsultacja okulistyczna. W przypadku skażenia skóry spłukać dużą ilością zimnej wody, założyć na odmrożoną lub zaczerwienioną skórę jałowy opatrunek i chronić przed utratą ciepła. W przypadku, gdy podrażnienie skóry nie mija, konieczna jest konsultacja dermatologiczna. W przypadku zatrucia wziewnego należy pacjentowi zapewnić dostęp świeżego powietrza. W przypadku zatrzymania akcji serca należy przywrócić czynność serca przez zastosowanie zewnętrznego masażu serca z jednoczesnym sztucznym oddychaniem, podać tlen z 5% dodatkiem dwutlenku węgla oraz podawać środki pobudzające ośrodek oddechowy. Stosowanie adrenaliny nie jest wskazane. Utrzymywać drożność dróg oddechowych. Szczególnie ważne jest zapewnienie pacjentom całkowitego spokoju i ciepła, nawet w przypadku pozornie lekkich zatruć.

ICD-10

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

R52.0
Ból ostry
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Rx

Aethylum chloratum Filofarm®

aerozol do stos. zewnętrznego
70 g
1 poj. aerozolowy

Cena i refundacja

100%
42,99

Zaloguj się