• Wskazania
  • Dawkowanie
  • Uwagi
  • Działanie
  • Skład
  • Interakcje
  • Przeciwwskazania
  • Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
  • Działania niepożądane
  • Ciąża i laktacja
  • Przedawkowanie
  • ICD-10
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Lz

Addamel® N

inf. doż. [konc. do przyg. roztw.]
20 amp. 10 ml

Cena i refundacja

100%
291,72
Eksploruj
Ostrzeżenia
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C
Inne

Wskazania

Uzupełnienie żywienia dojelitowego pacjentów z podstawowym lub umiarkowanie podwyższonym zapotrzebowaniem na pierwiastki śladowe.

Dawkowanie

Nie wolno podawać preparatu w postaci nierozcieńczonej. Zalecana dawka dobowa koncentratu u pacjentów dorosłych przy zapotrzebowaniu podstawowym do umiarkowanie podwyższonego wynosi 10 ml (1 amp.). Dla dzieci o mc. 15 kg lub powyżej zalecana dawka dobowa wynosi 0,1 ml koncentratu/ kg mc./dobę.

Uwagi

Nie należy stosować nierozcieńczonego produktu leczniczego. Instrukcja dotycząca rozcieńczania produktu leczniczego przed podaniem, patrz ChPL.

Działanie

Produkt zawiera pierwiastki śladowe w ilościach normalnie wchłanianych z diety doustnej i nie powinien wywierać żadnych skutków farmakodynamicznych oprócz podtrzymywania lub poprawy stanu odżywienia.

Skład

1 ml preparatu zawiera 0,02 µmol chromu, 2 µmol miedzi, 2 µmol żelaza, 0,5 µmol manganu, 0,02 µmol molibdenu, 10 µmol cynku, 5 µmol fluoru, 0,1 µmol jodu, 0,04 µmol selenu, 5,12 µmol sodu i 0,1 µmol potasu.

Interakcje

Nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

Przeciwwskazania

Całkowite zatrzymanie odpływu żółci.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Wykaz B

Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.

Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, dróg żółciowych lub wątroby (szczególnie u pacjentów z cholestazą). Preparat należy stosować ostrożnie u osób z zaburzonym wydzielaniem żółci i/lub czynności nerek, u których wydalanie pierwiastków śladowych może być znacznie zmniejszone. Preparat należy ostrożnie stosować także u pacjentów z biochemicznymi lub klinicznymi objawami zaburzeń czynności wątroby (zwłaszcza z cholestazą). Jeżeli leczenie trwa dłużej niż 4 tyg., należy kontrolować stężenie manganu. Nie wolno podawać preparatu w postaci nierozcieńczonej. Nie należy spodziewać się wpływu na zdolność do kierowania pojazdami i obsługiwania maszyn.

Działania niepożądane

Nie zgłaszano objawów niepożądanych związanych z pierwiastkami śladowymi zawartymi w preparacie. Obserwowano zapalenie żył powierzchownych w przypadku podania roztworu glukozy zawierającego. Nie można jednak stwierdzić, czy reakcję tę wywołały pierwiastki śladowe zawarte we wlewie. Alergiczne odczyny na jod mogą wystąpić po podaniu miejscowym. Nie są znane niepożądane reakcje wynikające ze stosowania zalecanych dawek jodków dożylnie.

Ciąża i laktacja

Nie prowadzono badań nad wpływem preparatu na reprodukcję u zwierząt, ani badań klinicznych w okresie ciąży. Zapotrzebowanie na pierwiastki śladowe u kobiet w ciąży jest nieco zwiększone. Nie należy oczekiwać niepożądanych skutków w przypadku podania preparatu w czasie ciąży.

Przedawkowanie

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wydzielania żółci istnieje zwiększone ryzyko akumulacji pierwiastków śladowych. Podczas przewlekłego przedawkowania żelaza istnieje ryzyko hemosyderozy, którą w ciężkich, rzadko występujących przypadkach można leczyć upustem krwi.

ICD-10

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej

E59
Niedobór pokarmowy selenu
E60
Niedobór pokarmowy cynku
E61
Niedobór innych substancji odżywczych
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Lz

Addamel® N

inf. doż. [konc. do przyg. roztw.]
20 amp. 10 ml

Cena i refundacja

100%
291,72

Zaloguj się