Wydarzenia
Jak się bronić w sprawie cywilnej przed roszczeniami pacjenta
Jak się bronić w sprawie cywilnej przed roszczeniami pacjenta
25 lipca

Jak się bronić w sprawie cywilnej przed roszczeniami pacjenta

Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Organizator
Naczelna Izba Lekarska
Tryb
Online
Odpłatność
Udział w kursie jest bezpłatny

Opis

Naczelna Izba Lekarska zaprasza na webinarJak się bronić w sprawie cywilnej przed roszczeniami pacjenta.

Spotkanie będzie się składało z następujących części:

 • Wstępne nakreślenie tematyki szkolenia, podstawy prawne, podstawowe pojęcia.
 • Współdziałanie z zakładem ubezpieczeń.         
 • Omówienie zasad współdziałania z zakładem ubezpieczeń przed procesem oraz w toku postępowania przed sądem, skutki braku współpracy.   
 • Wnioski dowodowe w sprawie.
 • Omówienie zasad, terminu i trybu zgłaszania wniosków dowodowych, w tym dokumentacja medyczna jako dowód, inne wnioski dowodowe (opinia biegłego, zeznania świadków), skutki niezgłoszenia dowodów w odpowiednim terminie i formie.
 • Znaczenie odpowiedzi na pozew.
 • Omówienie znaczenia odpowiedzi na pozew w postępowaniu cywilnym, w tym pisemna forma, termin, skutki niezłożenia, wyrok zaoczny.  
 • Na rozprawie przed sądem.    
 • Omówienie zasad postępowania przed sądem na rozprawie, podstawowych praw i obowiązków uczestników.
 • Mediacja lub ugoda przed sądem.
 • Omówienie możliwości polubownego zakończenia sporu, w tym mediacja poza sądem, zawarcie ugody przed sądem, skutki ugody.

Wydarzenie jest bezpłatne. Odbędzie się w formie online.