Między stażem podyplomowym a rezydenturą

Co przed rozpoczęciem rezydentury?

Staż podyplomowy zazwyczaj stanowi ostatni etap przed rozpoczęciem szkolenia specjalizacyjnego.