Zamieszanie wokół Systemu Monitorowania Kształcenia i LEKu

W imieniu tegorocznych absolwentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, jak również lekarzy stażystów biorących udział w jesiennym postępowaniu kwalifikacyjnym na specjalizacje lekarskie, zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji na temat utrudnień, z którymi przyszło zmierzyć się młodym lekarzom w ostatnim czasie.

Kontrowersje związane z miejscami zdawania Lekarskiego Egzaminu Końcowego

lek
smk
dla-rezydenta
cem
rekrutacja