Publikacje
Opinie
Ułatwiona emigracja lekarzy spoza UE - opinia OZZL i NRL

Ułatwiona emigracja lekarzy spoza UE - opinia OZZL i NRL

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Lekarze negatywnie oceniają przyjętą przez parlament ustawę o kadrach medycznych. Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy wzywa rząd do wycofania się z tych zapisów. Samorząd lekarski jest zdania, że ta ustawa to eksperyment, na który ani środowiska medyczne, ani obywatele nie powinni się godzić. 

27 listopada Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych. Dopuszcza ona możliwość wykonywania zawodu lekarza osobom spoza Unii Europejskiej, bez wymogu znajomości języka polskiego. W ocenie środowisk medycznych jej realizacja przyniesie wiele negatywnych skutków zarówno dla pacjentów, pracowników medycznych, jak i całego systemu publicznej ochrony zdrowia. Dla przypomnienia, zapis w nowelizacji Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, który miał ułatwiać lekarzom spoza UE zatrudnienie w polskich szpitalach, był również krytykowany przez samorząd lekarski i ostatecznie został odrzucony przez Parlament.

Zaloguj się

emigracja
prawo
polityka
oddelegowani
covid-19
ministerstwo-zdrowia
uczelnie-medyczne
studia-medyczne
sejm
ozzl
ustawa
pwz
reformy
braki-kadrowe
skargi
strategia
edukacja-medyczna

Dołącz do dyskusji

Polecane artykuły