Raport z raportu NIK – 13 złotych myśli na temat ochrony zdrowia w Polsce

29 lipca br. odbyło się niebagatelne wydarzenie. Na podstawie wyników ponad 70 kontroli oraz dyskusji przeprowadzonych podczas pięciu paneli ekspertów, Najwyższa Izba Kontroli sformułowała 32 propozycje pożądanych zmian w polskim systemie ochrony zdrowia i przedstawiła je wyczekującemu na nie społeczeństwu. Ach, jakże warto było czekać! W końcu, jak rzecze jeden z naszych ulubionych Ministrów Zdrowia, raport jest doskonały. Jako redakcja, z całego serca gratulujemy.


Niewiele jest takich dokumentów spoza resortu zdrowia, które są tak doskonałą fotografią stanu rzeczywistego. Raport NIK mógłby się w całości stać Strategią.

Konstanty Radziwiłł

Nie on jeden tak uważa. Ewidentnie doczekaliśmy się w końcu dzieła pełnego, dopracowanego, pięknie przygotowanego i cóż, każdy aż rwie się by się z nim zapoznać.

Zaloguj się

dla-stazysty
dla-studenta
dla-rezydenta
kontrole

Dołącz do dyskusji