Komunikacja z pacjentem

Noworoczne życzenia mogą być uniwersalne, wręcz szablonowe lub nieco bardziej personalizowane. Klimat wymiany serdeczności zależy w dużej mierze od relacji łączących strony. Życząc bliskim szczęścia, zdrowia, miłości, pieniędzy… mniej lub bardziej świadomie nakreślamy czynniki determinujące jakość naszego życia.

Pojęcie jakość życia stanowi przedmiot zainteresowań wielu dyscyplin naukowych. Zastosowanie go w obszarach ochrony zdrowia wydaje się być zasadne i oczywiste. Pełen dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie tylko brak choroby lub niedomagania – dobrze wszystkim znana definicja zdrowia według WHO. Jak żyć, aby go osiągnąć?

medycyna-rodzinna
poz
dla-stazysty
dla-studenta
dla-rezydenta
etyka
pacjent
ebm
edukacja-medyczna