Publikacje
Opinie
Odpowiedzialność prawna lekarza w czasach COVID-19

Odpowiedzialność prawna lekarza w czasach COVID-19

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja zaapelował do Adama Niedzielskiego o włączenie do projektu ustawy o tzw. „bezkarności plus” osób wykonujących zawody medyczne. 

W opinii prezesa NRL, wprowadzenie regulacji ustawowych modyfikujących ogólnie obowiązujące zasady odpowiedzialności prawnej przedstawicieli zawodów medycznych, zarówno w sferze prawa karnego, cywilnego, jak i odpowiedzialności zawodowej pracowników ochrony zdrowia i jednostek opieki zdrowotnej udzielających świadczeń medycznych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii jest w pełni uzasadnione i konieczne. Matyja podał przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie takie rozwiązanie zostało wprowadzone. Podpisana przez Donalda Trumpa ustawa z dnia 27 marca 2020 r. przewiduje, że lekarze i inni pracownicy ochrony zdrowia, którzy w charakterze wolontariuszy świadczą usługi medyczne w okresie stanu zagrożenia zdrowia publicznego w zw. z COVID-19, nie ponoszą odpowiedzialności na mocy prawa federalnego lub stanowego za jakąkolwiek szkodę spowodowaną jego działaniem lub zaniechaniem podczas świadczenia usług zdrowotnych w czasie stanu zagrożenia. W apelu podkreślono, że projektowane rozwiązania, dotyczące modyfikacji odpowiedzialności za działania podejmowane przy przeciwdziałaniu COVID-19, nie mogą dotyczyć działań urzędników państwa, pomijając przy tym działania personelu medycznego, który pracował w warunkach narażenia życia i zdrowia własnego oraz swych bliskich.

Zaloguj się

prawo
covid-19
blad-medyczny

Dołącz do dyskusji

Polecane artykuły