Lekarz nie pójdzie na spotkanie AA? Uzależnienie od alkoholu wśród medyków

Kolega z dyżurki, znajomy ze studiów, przełożony i profesor. Chociaż każdy z nich może zmagać się z tym samym problemem, to żaden się do tego nie przyzna. Bo chociaż uzależnienie od alkoholu dotknąć może również medyków, to boimy się o tym mówić - w obronie dobrego imienia, ze wstydu, strachu… a w końcu w obawie o utratę możliwości dalszej pracy w zawodzie. Uzależnienia są bowiem najczęstszą w Polsce przyczyną utraty lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza. Spośród lekarzy i lekarzy dentystów, których zawieszono lub którym odebrano prawo do wykonywania zawodu w latach 1990 - 2014, u 54% powodem było uzależnienie od substancji psychoaktywnych. Od alkoholu uzależnionych było 34%, a od alkoholu i nielegalnych substancji psychoaktywnych jednocześnie - 4,1% [1].

“Alkohol lekiem na stres” 

zdrowie-psychiczne

Dołącz do dyskusji


Źródła

  1. Kordel P, Kokociński M, Kordel K, Krajewski R. Medical grounds for suspending the professional licence of physicians and dentists by Regional Medical Councils between 1990 and 2014. Psychiatria Polska. 2020;54(6):1195-1207.
  2. Juntunen J, Asp S, Olkinuora M, Aärimaa M, Strid L, Kauttu K. Doctors' drinking habits and consumption of alcohol. BMJ. 1988 Oct 15;297(6654):951-4. doi: 10.1136/bmj.297.6654.951.
  3. Wilson J, Tanuseputro P, Myran DT, Dhaliwal S, Hussain J, Tang P, Noor S, Roberts RL, Solmi M, Sood MM. Characterization of Problematic Alcohol Use Among Physicians: A Systematic Review. JAMA Netw Open. 2022 Dec 1;5(12):e2244679. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2022.44679. PMID: 36484992; PMCID: PMC9856419
  4. Oreskovich MR, Kaups KL, Balch CM, Hanks JB, Satele D, Sloan J, Meredith C, Buhl A, Dyrbye LN, Shanafelt TD. Prevalence of alcohol use disorders among American surgeons. Arch Surg. 2012 Feb;147(2):168-74. doi: 10.1001/archsurg.2011.1481. PMID: 22351913
  5. Kirby G, Kapoor K, Das-Purkayastha P, Harries M. The effect of alcohol on surgical skills. Ann R Coll Surg Engl. 2012 Mar;94(2):90-3. doi: 10.1308/003588412X13171221501627. PMID: 22391368; PMCID: PMC3954150.
  6. Gallagher AG, Boyle E, Toner P, Neary PC, Andersen DK, Satava RM, Seymour NE. Persistent next-day effects of excessive alcohol consumption on laparoscopic surgical performance. Arch Surg. 2011 Apr;146(4):419-26. doi: 10.1001/archsurg.2011.67. PMID: 21502449
  7. https://www.medonet.pl/zdrowie,lekarz-nie-pojdzie-na-miting-aa-,artykul,36304229.html (dostęp 17.04.2023)