Publikacje
Opinie
Kodeks Etyki Farmaceuty – co się zmieniło?

Kodeks Etyki Farmaceuty – co się zmieniło?

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Wraz z dniem 13 marca 2024 r. weszła w życie uchwała, która aktualizuje obowiązujący dotychczas Kodeks Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej. Powodem zmiany była konieczność ujednolicenia moralnych nakazów spoczywających na farmaceucie wynikających z innych aktów prawnych – ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie farmaceuty. Ma to przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów korzystających ze świadczeń i usług farmaceuty.

Nie każdy farmaceuta to aptekarz

Zaloguj się

farmaceuci

Polecane artykuły