Publikacje
Opinie
Czy w szpitalach jest miejsce dla religii?

Czy w szpitalach jest miejsce dla religii?

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Religia i nauka, w tym medycyna, to wydawałoby się dwie zupełnie odrębne dziedziny, które często nie idą ze sobą w parze. Każdy z nas ma prawo do wolności wyznania, a także możliwie najlepszej opieki medycznej. Z jednej strony należy zapewnić opiekę duszpasterską pacjentom, którzy jej potrzebują, ale z drugiej strony religia w miejscu neutralnym, jakim powinny być placówki ochrony zdrowia, może być przyczyną konfliktów.

Na samym początku warto zaznaczyć, że prawo gwarantuje możliwość otrzymania opieki duszpasterskiej każdej osobie, niezależnie od wieku i wyznania. Wszyscy pacjenci którzy wyrażą taką chęć, mają prawo do bezpośredniego kontaktu z duchownym wyznawanej przez nich religii. Co więcej, możliwe jest również przeprowadzenie obrzędów religijnych w szpitalu. Jedynym momentem uniemożliwiającym odwiedziny duchownego jest np. stan zagrożenia epidemiologicznego, który miał miejsce przez ostatnie dwa lata. Oczywiście spotkanie z duchownym jest dobrowolne i bezpłatne. Zadaniem placówki jest zorganizowanie spotkania które gwarantuje intymność i poufność choremu. Obrzędy powinny być przeprowadzane w sposób niezakłócający spokoju i swobody wyznania innych pacjentów. 

Zaloguj się

etyka
pacjent

Polecane artykuły