Czy stany nagłe powinny interesować każdego lekarza?

Często mówi się w środowisku medycznym o edukacji osób “niemedycznych” w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Pozaszpitalne nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) dotyka rocznie 67–170 na 100 000 mieszkańców Europy [1]. Z roku na rok rośnie jednak świadomość ludzi odnośnie do udzielania pomocy osobom z NZK. Powstaje coraz więcej fundacji zajmujących się edukacją w zakresie Basic Life Support (BLS). Jako medycy staramy się dbać o edukację naszych rodzin oraz bliższych i dalszych znajomych. To dobrze! 

Pytanie, które chcę zadać tym artykułem, jest nieco przewrotne: jak wygląda nasza edukacja w tym zakresie? Czy medycy potrafią udzielać pomocy w stanie bezpośredniego zagrożenia życia?

Zaloguj się

edukacja-medyczna

Dołącz do dyskusji