Publikacje
Ciekawostki
Woks medici czy mediczi? – parę słów o konwencji wymowy języka łacińskiego

Woks medici czy mediczi? – parę słów o konwencji wymowy języka łacińskiego

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

W sporach nad prawidłową wymową (tj. konwencją wymowy) języka łacińskiego, warto przyjrzeć się nieco jego historii, by zrozumieć, w czym tkwi problem i jakie są jego źródła. Warto również rozprawić się z paroma stereotypami i postawić granicę między fonetyką a konwencją wymowy języka łacińskiego oraz zwrócić uwagę na często pomijane w dyskusjach reguły prawidłowego akcentowania wyrazów.

Pod nazwą język łaciński potocznie rozumiemy dziś tylko jeden wariant języka starożytnych Rzymian – jego odmianę literacką tudzież oficjalną, wykształconą przez rzymskie elity intelektualne (mówców, pisarzy, poetów) w tzw. epoce klasycznej (tj. w okresie przypadającym na I w a.Ch.n. i I w p.Ch.n.). Język ten wywarł tak wielkie wrażenie i uznanie wśród ówczesnych Rzymian i ich potomnych, że każdy, kto kiedykolwiek później pisał po łacinie, chciał robić to tak jak Cezar, Cyceron czy Wergiliusz. To, czy i w jakim stopniu danemu pisarzowi się to udawało, zależało już tylko od poziomu jego wykształcenia. 

Zaloguj się

praca-naukowa

Dołącz do dyskusji


Źródła

 1. Allen W.S. (1965), Vox Latina: A Guide to the Pronunciation of Classical Latin, Cambridge 1965.
 2. Bednarski M. (1981), Łacina potoczna, seria „Nauka dla wszystkich” nr 341, Wyd. PAN, Wrocław 1981.
 3. Chmielowski B. (1968), Nowe Ateny. Wybór i opracowanie tekstu M. i J. Lipscy, Kraków 1968.
 4. Filipczak-Nowicka S., Grech-Żmijewska Z. (1980a), Lingua Latina ad usum medicinae studentium, Warszawa 1980.
 5. Fritsch A. (2002), Lebendiges Latein - was ist das und wer spricht es?, w: „Interlinguistische Informationen - Mitteilungsblatt der Gesellschaft für Interlinguistik”. Beiheft 8, November 2002, s. 53-67.
 6. Ganszyniec R. (1934), O reformę wymowy łacińskiej w gimnazjach polskich, w „Kwartalnik Klasyczny” 1934, VIII 3, ss. 245-247.
 7. Grech-Żmijewska Z. (1980b), Język łaciński. Podręcznik dla techników farmaceutycznych, Warszawa 1980.
 8. Jan XXIII, Constitutio apostolica: Veterum sapientia, Romae 1963.
 9. Janson T. (2004), A Natural History of Latin, Oxford 2004.
 10. Leonhardt J. (2009), Latein. Geschichte einer Weltsprache, München 2009.
 11. Łacina jako język elit, pod red. Jerzego Axera, Warszawa 2004.
 12. Marouzeau J. (1930), Pogadanki o łacinie, przekład Marja Stępniowska, Lwów 1930.
 13. Mikołajczak A.W. (2005), Łacina w kulturze polskiej, Wrocław 2005.
 14. Muretus M.A. (1838), M. Antonii Mureti Orationes, Lipsiae 1838.
 15. Olędzka B. (2018), Język łaciński dla lekarzy, Warszawa 2018.
 16. Pavanetto C. (1998), Elementa linguae et grammaticae Latinae, Romae 1998.
 17. Waquet F. (2001), Latin or the Empire of a Sign, London-New York 2001.
 18. Wolanin H. (2015), Gramatyka opisowa klasycznej łaciny w ujęciu strukturalnym, Kraków 2015.

Polecane artykuły