Przełomowe wyniki badania SOLO-1 w leczeniu raka jajnika

Olaparyb wydłużył medianę czasu przeżycia bez progresji choroby do ponad czterech i pół roku u pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika z mutacją w genach BRCA w porównaniu z ponad jednym rokiem w przypadku placebo.

Pięcioletnie dane z badania fazy III SOLO-1 stanowią najdłuższy okres obserwacji dostępny dla leków z grupy inhibitorów PARP w pierwszej linii leczenia podtrzymującego.

badanie
onkologia
ebm

Dołącz do dyskusji