Przełomowe wyniki badania PACYFIK

Wyniki badania PACIFIC wskazują na bezprecedensowy wskaźnik przeżycia całkowitego w przypadku chorych na nieoperacyjnego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) w III stadium zaawansowania, u których zastosowano leczenie konsolidującą immunoterapią. 

Około 50% pacjentów w badaniu pozostawało przy życiu po okresie czterech lat obserwacji. 

badanie
onkologia
ebm