PIMS, czyli zespół pocovidowy u dzieci – co o nim wiemy?

Od początku pandemii SARS-CoV-2 obserwowana jest zależność ciężkości przebiegu choroby od wieku pacjenta. Badania wykazują, że w populacji pediatrycznej oraz wśród młodych dorosłych zarówno objawowość jak i śmiertelność są niskie w porównaniu z dorosłymi w wieku średnim i dojrzałym. Dzieci mogą przechodzić zakażenie bezobjawowo lub skąpoobjawowo. Jednak w części przypadków ustąpienie niewielkich objawów może zwiastować nie koniec, a dopiero początek choroby określanej skrótem PIMS-TS.

Co kryje się pod tym skrótem?

poz
pediatria
covid-19

Dołącz do dyskusji