Dawca krwi do końca życia. Czy górna granica wieku w krwiodawstwie jest potrzebna?

W Polsce krew oddawać można do 65 roku życia, przy czym dawcą pierwszorazowym można zostać do 60 urodzin. Chociaż górna granica wieku w wielu krajach jest podobna, to są od tego wyjątki - we Francji i Japonii dawcą można być do osiągnięcia 70 lat, w Niemczech do 73, a w Kanadzie i USA nawet do końca życia. Czy starzejące się społeczeństwo i niski poziom dzietności powinny skłonić nas do zmniejszenia ograniczeń dla krwiodawstwa wśród seniorów? 

Młodzi krwiodawcy - prawdziwa rzadkość

pacjent

Dołącz do dyskusji


Źródła

  1. Goldman M, Germain M, Grégoire Y, Vassallo RR, Kamel H, Bravo M, Irving DO, Di Angelantonio E, Steele WR, O'Brien SF; Biomedical Excellence for Safer Transfusion Collaborative (BEST) Investigators. Safety of blood donation by individuals over age 70 and their contribution to the blood supply in five developed countries: a BEST Collaborative group study. Transfusion. 2019 Apr;59(4):1267-1272. 
  2. Mikołowska A, Antoniewicz-Papis J. Retrospektywna analiza wybranych aspektów działalności publicznej służby krwi jako punkt wyjścia do oceny stanu polskiego krwiodawstwa. Część 1: Charakterystyka struktury demograficznej zbiorowości dawców, którzy w latach 2005–2017 zgłosili się do RCKiK w celu oddania krwi. Journal of Transfusion Medicine 2020. Tom 13, nr 1, s. 29–66. 
  3. Chaffin J, Goldman M. (2020, 27 February). Is This Donor „Safe?” With Mindy Goldman (80) [Audio podcast episode]. In „Blood Bank Guy Essentials”. https://open.spotify.com/episode/44s2uRMO3BX7DgR8xBcmkK?si=QhGBkamOT9KuOCVNxz5Vcw.