Kalkulatory medyczne
Anestezjologia i Intensywna Terapia
Kalkulator skorygowanego stężenia magnezu w surowicy

Kalkulator skorygowanego stężenia magnezu w surowicy

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Anestezjologia i Intensywna Terapia
mEq/l
g/l

Opis

Kalkulator medyczny skorygowanego stężenia magnezu służy do obliczenia stężenia magnezu u pacjentów z hipoalbuminemią. Narzędzie wykorzystywane jest w celu różnicowania hipomagnezemii prawdziwej od rzekomej.

Fizjologia

Fizjologiczne stężenie magnezu w surowicy wynosi około 0,65 – 1,25 mmol/l. 70% magnezu w surowicy jest w wolnej, zjonizowanej formie kationów Mg2+, pozostałe 30% jest związane z białkami, głównie albuminami.

Tylko wolna forma magnezu (Mg2+) jest biologicznie aktywna, co oznacza, że sam niedobór kationów magnezu może powodować objawy hipomagnezemii. Ponieważ laboratoryjne badanie poziomu magnezu mierzy 100% magnezu w surowicy (formę wolną i związaną z albuminami) hipomagnezemia w badaniu może być tylko rzekoma u pacjentów z niskim poziomem albumin.

Parametry

Do obliczenia skorygowanego stężenia magnezu wykorzystujemy:

  • [Mg] - stężenie magnezu w surowicy pacjenta [mEq/l];
  • poziom albuminy pacjenta [g/l].

Źródła

  1. https://www.uptodate.com/contents/hypomagnesemia-causes-of-hypomagnesemia (ostatni dostęp 20.09.2021)

Zaloguj się