Kalkulatory medyczne
Anestezjologia i Intensywna Terapia
Kalkulator do obliczania luki anionowej w moczu

Kalkulator do obliczania luki anionowej w moczu

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Anestezjologia i Intensywna Terapia
mEq/l
mEq/l
mEq/l

Opis

Kalkulator medyczny luki anionowej w moczu służy do różnicowania przyczyn kwasicy hiperchloremicznej związanej z utratą jonów HCO3- przez układ pokarmowy, od tej związanej z utratą jonów HCO3- przez nerki. Narzędzie wykorzystywane jest w głównie w diagnostyce nerkowych kwasic cewkowych.

Interpretacja

U osób zdrowych jej wartość mieści się w zakresie od -10 do 20 mEq/l.

 • Zmniejszona wartość luki anionowej (ujemna luka anionowa) w moczu sugeruje kompensacyjne zwiększone wydalanie jonów H+ przez nerki u  pacjentów z kwasicą hiperchloremiczną, której przyczyną jest utrata HCO3-przez przewód pokarmowy.
 • Zwiększona wartość luki anionowej w moczu (dodatnia luka anionowa) sugeruje m.in.:
  • występowanie nerkowej kwasicy cewkowej (typu 1 lub 2);
  • zmniejszone/upośledzone wydalanie NH4+ spowodowane nerkową utratą zasad. 

Nie należy wyliczać luki anionowej w moczu:

 • u noworodków;
 • w przypadku zmniejszonej wolemii podczas biegunki;
 • w kwasicy ketonowej.

Fizjologia

W moczu obecne są kationy: Na+, K+, Mg2+, Ca2+, NH4+ i aniony: HCO3-, Cl-, fosforanowe, siarczanowe i aniony organiczne.

W laboratoriach mierzone są stężenia  w moczu jonów Na+, K+ i Cl-.

Luka anionowa moczu stanowi wskaźnik wydalania NH4+, głównego nieoznaczanego przez laboratoria kationu, ponieważ zwiększenie jego stężenia w moczu powoduje zmniejszenie wartości luki anionowej.

Parametry

Do oceny luki anionowej w moczu wykorzystujemy:

 • [Na+] - stężenie jonów sodu w moczu [mEq/l];
 • [K+] - stężenie jonów potasu w moczu [mEq/l];
 • [Cl-] - stężenie jonów chloru w moczu [mEq/l].

Źródła

 1. Kim GH, Han JS, Kim YS, Joo KW, Kim S, Lee JS (January 1996). "Evaluation of urine acidification by urine anion gap and urine osmolal gap in chronic metabolic acidosis". Am. J. Kidney Dis. 27 (1): 42–7. doi:10.1016/S0272-6386(96)90029-3

Zaloguj się