V83
  Użytkownik pojazdu specjalnego używanego głównie w przemyśle ranny w wypadku komunikacyjnym

  V83.0
  Kierujący przemysłowym pojazdem specjalnym ranny w wypadku drogowym
  V83.1
  Pasażer przemysłowego pojazdu specjalnego ranny w wypadku drogowym
  V83.2
  Osoba przebywająca na zewnątrz przemysłowego pojazdu specjalnego ranna w wypadku drogowym
  V83.3
  Nieokreślony użytkownik przemysłowego pojazdu specjalnego ranny w wypadku drogowym
  V83.4
  Osoba ranna w trakcie wsiadania do przemysłowego pojazdu specjalnego bądź wysiadania z takiego pojazdu
  V83.5
  Kierujący przemysłowym pojazdem specjalnym ranny w wypadku niedrogowym
  V83.6
  Pasażer przemysłowego pojazdu specjalnego ranny w wypadku niedrogowym
  V83.7
  Osoba przebywająca na zewnątrz przemysłowego pojazdu specjalnego ranna w wypadku niedrogowym
  V83.9
  Nieokreślony użytkownik przemysłowego pojazdu specjalnego ranny w wypadku niedrogowym

  Wypadek przemysłowego pojazdu specjalnego BNO

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się