V71
  Użytkownik autobusu ranny w kolizji z rowerem

  V71.0
  Użytkownik autobusu ranny w kolizji z rowerem (kierujący ranny w wypadku niedrogowym)
  V71.1
  Użytkownik autobusu ranny w kolizji z rowerem (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
  V71.2
  Użytkownik autobusu ranny w kolizji z rowerem (osoba przebywająca na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
  V71.3
  Użytkownik autobusu ranny w kolizji z rowerem (nieokreślony użytkownik autobusu ranny w wypadku niedrogowym)
  V71.4
  Użytkownik autobusu ranny w kolizji z rowerem (osoba ranna w trakcie wsiadania lub wysiadania)
  V71.5
  Użytkownik autobusu ranny w kolizji z rowerem (kierujący ranny w wypadku drogowym)
  V71.6
  Użytkownik autobusu ranny w kolizji z rowerem (pasażer ranny w wypadku drogowym)
  V71.7
  Użytkownik autobusu ranny w kolizji z rowerem (osoba przebywająca na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
  V71.9
  Użytkownik autobusu ranny w kolizji z rowerem (nieokreślony użytkownik autobusu ranny w wypadku drogowym)

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się