V76
  Użytkownik autobusu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym

  V76.0
  Użytkownik autobusu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (kierujący ranny w wypadku niedrogowym)
  V76.1
  Użytkownik autobusu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
  V76.2
  Użytkownik autobusu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (osoba przebywająca na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
  V76.3
  Użytkownik autobusu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (nieokreślony użytkownik autobusu ranny w wypadku niedrogowym)
  V76.4
  Użytkownik autobusu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (osoba ranna w trakcie wsiadania lub wysiadania) ania i wysiadania)
  V76.5
  Użytkownik autobusu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (kierujący ranny w wypadku drogowym)
  V76.6
  Użytkownik autobusu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (pasażer ranny w wypadku drogowym)

  Obejmuje: kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę i zwierzęciem ujeżdżanym, kolejką uliczną

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  V76.7
  Użytkownik autobusu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (osoba przebywająca na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
  V76.9
  Użytkownik autobusu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (nieokreślony użytkownik autobusu ranny w wypadku drogowym)

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się