V01
  Pieszy ranny w kolizji z rowerem

  V01.0
  Pieszy ranny w kolizji z rowerem (wypadek niedrogowy)
  V01.1
  Pieszy ranny w kolizji z rowerem (wypadek drogowy)
  V01.9
  Pieszy ranny w kolizji z rowerem (nieokreślony wypadek drogowy lub niedrogowy)

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się