Baza ICD-10
Zewnętrzne przyczyny zachowania i zgonu
Pieszy ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym

V05
Pieszy ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym

V05.0
Pieszy ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym (wypadek niedrogowy)
V05.1
Pieszy ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym (wypadek drogowy)
V05.9
Pieszy ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym (nieokreślony wypadek drogowy lub niedrogowy)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się