V26
  Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym

  Obejmuje: kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę i zwierzęciem ujeżdżanym kolejką uliczną
  V26.0
  Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)

  Obejmuje: kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę i zwierzęciem ujeżdżanym kolejką uliczną

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  V26.1
  Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)

  Obejmuje: kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę i zwierzęciem ujeżdżanym kolejką uliczną

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  V26.2
  Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku niedrogowym)

  Obejmuje: kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę i zwierzęciem ujeżdżanym kolejką uliczną

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  V26.3
  Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (osoba ranna w trakcie wsiadania lub wysiadania)

  Obejmuje: kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę i zwierzęciem ujeżdżanym kolejką uliczną

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  V26.4
  Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (kierowca ranny w wypadku drogowym)

  Obejmuje: kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę i zwierzęciem ujeżdżanym kolejką uliczną

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  V26.5
  Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (pasażer ranny w wypadku drogowym)

  Obejmuje: kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę i zwierzęciem ujeżdżanym kolejką uliczną

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  V26.9
  Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku drogowym)

  Obejmuje: kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę i zwierzęciem ujeżdżanym kolejką uliczną

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się