V29
  Osoba jadąca na motocyklu ranna w innych i nieokreślonych wypadkach komunikacyjnych

  V29.0
  Kierowca ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym
  V29.1
  Pasażer ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku niedrogowym
  V29.2
  Nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku niedrogowym

  Kolizja motocykla BNO, niedrogowa

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  V29.3
  Osoba jadąca na motocyklu (każda) ranna w nieokreślonym wypadku niedrogowym

  Wypadek motocyklowy BNO, niedrogowy. Osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku niedrogowym BNO

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  V29.4
  Kierowca ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku drogowym
  V29.5
  Pasażer ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku drogowym
  V29.6
  Nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku drogowym

  Kolizja motocyklowa BNO, (drogowa)

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  V29.8
  Osoba jadąca na motocyklu (każda) ranna w innych i nieokreślonych wypadkach komunikacyjnych

  Uwięzienie przez część motocykla

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  V29.9
  Osoba jadąca na motocyklu (każda) ranna w nieokreślonym wypadku drogowym

  Wypadek motocyklowy BNO

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się