Y12
    Zatrucie przez narażenie na narkotyki i leki psychodysleptyczne [halucynogenne], niesklasyfikowane gdzie indziej, o nieokreślonym zamiarze

    Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

    Zaloguj się