Y11
    Zatrucie przez narażenie na leki przeciwpadaczkowe, uspokajająco-nasenne, stosowane w chorobie Parkinsona i psychotropowe, niesklasyfikowane gdzie indziej, o nieokreślonym zamiarze

    Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

    Zaloguj się