Y19
    Zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone środki chemiczne i szkodliwe substancje, o nieokreślonym zamiarze

    Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

    Zaloguj się