Y24
    Postrzał z innej i nieokreślonej broni, o nieokreślonym zamiarze

    Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

    Zaloguj się