Y23
    Postrzał z broni wojskowej, myśliwskiej i broni długiej, o nieokreślonym zamiarze

    Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

    Zaloguj się