Y89
  Następstwa działania innych przyczyn zewnętrznych

  Y89.0
  Następstwa prawnej interwencji
  Y89.1
  Następstwa działań wojennych
  Y89.9
  Następstwa nieokreślonej przyczyny zewnętrznej

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się