Y26
    Narażenie na działanie dymu, ognia i płomieni, o nieokreślonym zamiarze

    Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

    Zaloguj się