Y49
  Leki psychotropowe, niesklasyfikowane gdzie indziej

  Y49.0
  Trójcykliczne i czterocykliczne leki przeciwdepresyjne
  Y49.1
  Przeciwdepresyjne inhibitory monoaminooksydazy
  Y49.2
  Inne i nieokreślone leki przeciwdepresyjne
  Y49.3
  Przeciwpsychotyczne i neuroleptyczne pochodne fenotiazyny
  Y49.4
  Pochodne butyrofenonu i tioksantenu o działaniu neuroleptycznym
  Y49.5
  Inne leki przeciwpsychotyczne i neuroleptyczne

  Nie obejmuje: rauwolfia (Y52.5)

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Y49.6
  Leki psychodysleptyczne [halucynogenne]
  Y49.7
  Leki pobudzające układ nerwowy, związane z ryzykiem nadużywania
  Y49.8
  Inne leki psychotropowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
  Y49.9
  Lek psychotropowy, nieokreślony

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się