Y46
  Leki przeciwpadaczkowe i stosowane w chorobie Parkinsona

  Y46.0
  Imidy kwasu bursztynowego
  Y46.1
  Oksazolidynodiony
  Y46.2
  Pochodne hydantoiny
  Y46.3
  Dezoksybarbiturany
  Y46.4
  Iminostilbeny

  Karbamazepina

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Y46.5
  Kwas walproinowy
  Y46.6
  Inne i nieokreślone leki przeciwpadaczkowe
  Y46.7
  Leki stosowane w chorobie Parkinsona

  Amantadyna

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Y46.8
  Leki przeciwko spastyczności

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się