Y29
    Kontakt z tępym narzędziem, o nieokreślonym zamiarze

    Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

    Zaloguj się