Y57
  Inne i nieokreślone leki i środki farmakologiczne

  Y57.0
  Leki obniżające łaknienie
  Y57.1
  Leki lipotropowe
  Y57.2
  Odtrutki i związki chelatujące, niesklasyfikowane gdzie indziej
  Y57.3
  Środki zmniejszające spożycie alkoholu
  Y57.4
  Farmaceutyczne substancje dodatkowe zawarte w preparatach leków
  Y57.5
  Środki kontrastowe do badań obrazowych
  Y57.6
  Inne środki diagnostyczne
  Y57.7
  Witaminy niesklasyfikowane gdzie indziej
  Y57.8
  Inne leki i preparaty farmakologiczne
  Y57.9
  Lek lub środek farmakologiczny, nieokreślony

  Substancja czynna

  Substancje czynne dla kodu Y57

  Leki

  Dostępne produkty lecznicze dla kodu Y57

  Postać: krople doustne [roztw.]
  Postać: tabl.
  Dawka:
  • 10 mg
  • 25 mg
  Postać: inf. [roztw.]
  Dawka: 100 mg/ml
  Postać: inj. [roztw.]
  Dawka: 100 mg/ml

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się