Y61
  Ciało obce przypadkowo pozostawione w ciele w trakcie opieki chirurgicznej i medycznej

  Y61.0
  W czasie operacji chirurgicznej
  Y61.1
  W czasie wlewu i transfuzji
  Y61.2
  W czasie dializy nerkowej albo innego przepływu
  Y61.3
  W czasie wstrzyknięcia i immunizacji
  Y61.4
  W czasie badania endoskopowego
  Y61.5
  W czasie cewnikowania serca
  Y61.6
  W czasie aspiracji, nakłucia i innego cewnikowania
  Y61.7
  W czasie wyjmowania cewnika lub tamponady
  Y61.8
  W czasie innej opieki chirurgicznej i medycznej
  Y61.9
  W czasie nieokreślonego zabiegu chirurgicznego i medycznego

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się