Baza ICD-10
Zewnętrzne przyczyny zachowania i zgonu
Antybiotyki stosowane ogólnoustrojowo

Y40
Antybiotyki stosowane ogólnoustrojowo

Y40.0
Penicyliny
Y40.1
Cefalosporyny i inne antybiotyki beta-laktamowe
Y40.2
Leki z grupy chloramfenikolu
Y40.3
Makrolidy
Y40.4
Tetracykliny
Y40.5
Aminoglikozydy

Streptomycyna

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
Y40.6
Rifamycyny
Y40.7
Antybiotyki przeciwgrzybicze stosowane ogólnoustrojowo
Y40.8
Inne antybiotyki stosowane ogólnoustrojowo
Y40.9
Antybiotyk stosowany ogólnoustrojowo, nieokreślony

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się