Baza ICD-10
Zewnętrzne przyczyny zachowania i zgonu
Kontakt z innymi gorącymi cieczami

X12
Kontakt z innymi gorącymi cieczami

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się