Baza ICD-10
Zewnętrzne przyczyny zachowania i zgonu
Wybuch i rozerwanie innego określonego urządzenia pod ciśnieniem

W38
Wybuch i rozerwanie innego określonego urządzenia pod ciśnieniem

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się