W22
    Uderzenie przez lub o inny przedmiot

    Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

    Zaloguj się