Choroba metaboliczna

  E77
  Zaburzenia przemian glikoprotein

  E77.0
  Zaburzenia post-translacyjnej modyfikacji enzymów lizosomalnych

  Mukolipidoza II [choroba komórek I], Mukolipidoza III [rzekoma polidystrofia Hurlera]

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  E77.1
  Zaburzenia rozkładu glikoprotein

  Aspartyloglukozaminuria, Fukozydoza, Mannozydoza, Sialoza [mukolipidoza I]

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  E77.8
  Inne zaburzenia przemian glikoprotein
  E77.9
  Zaburzenia przemian glikoprotein, nieokreślone

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się