Zaburzenia wydzielania wewnętrznego

E25.0
Wrodzone zespoły nadnerczowo-płciowe związane z niedoborem enzymów

Wrodzony przerost nadnerczy, Niedobór 21–hydroksylazy, Wrodzony przerost nadnerczy z utratą soli

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się