Zaburzenia wydzielania wewnętrznego

E25
Zaburzenia nadnerczowo-płciowe

E25.0
Wrodzone zespoły nadnerczowo-płciowe związane z niedoborem enzymów

Wrodzony przerost nadnerczy, Niedobór 21–hydroksylazy, Wrodzony przerost nadnerczy z utratą soli

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
E25.8
Zespoły nadnerczowo-płciowe, inne

Idiopatyczny zespół nadnerczowo-płciowy

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
E25.9
Zespół nadnerczowo-płciowy, nieokreślony

Zespół nadnerczo-płciowy BNO

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się