Choroba metaboliczna

E88
Inne zaburzenia metaboliczne

E88.0
Zaburzenia przemian białek osocza niesklasyfikowane gdzie indziej

Niedobór alfa-1-antytrypsyny, bisalbuminemia

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
E88.1
Lipodystrofia niesklasyfikowana gdzie indziej

Lipodystrofia BNO

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
E88.2
Tłuszczakowatość niesklasyfikowana gdzie indziej

Tłuszczakowatość: BNO, bolesna [Dercuma]

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
E88.8
Inne określone zaburzenia metaboliczne

Adenolipomatoza Launois-Bensaudea, trimetylaminuria

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
E88.9
Zaburzenia metaboliczne, nieokreślone

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się