Zaburzenia psychiczne

F25
Zaburzenia schizoafektywne

Epizodyczne zaburzenia z intensywnymi objawami zarówno afektywnymi, jak i schizofrenicznymi, które jednak nie uzasadniają rozpoznania ani schizofrenii, ani epizodu depresyjnego czy maniakalnego. Inne stany z objawami afektywnymi, które nakładają się na wcześniej występującą psychozę schizofreniczną lub współistnieją bądź pojawiają się naprzemiennie z utrwalonymi zaburzeniami urojeniowymi innego rodzaju, należy klasyfikować w kategoriach F20– F29. Objawy psychotyczne w chorobach afektywnych, które nie są zgodne z nastrojem, nie uzasadniają rozpoznania zaburzeń schizoafektywnych
F25.0
Zaburzenie schizoafektywne, typ maniakalny

Są to zaburzenia z tak wyrazistymi objawami zarówno schizofrenicznymi, jak i maniakalnymi, iż brak jest podstaw do rozpoznania schizofrenii lub epizodu maniakalnego. Kategorii tej należy używać tak w stosunku do pojedynczego epizodu, jak i wobec nawracającego zaburzenia, w którym większość stanowią epizody schizoafektywne typu maniakalnego

Psychoza schizoafektywna, typ maniakalny, psychoza podobna do schizofrenii, typ maniakalny

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F25.1
Zaburzenie schizoafektywne, typ depresyjny

Są to zaburzenia z tak wyrazistymi objawami zarówno schizofrenicznymi, jak i depresyjnymi, iż brak jest podstaw do rozpoznania schizofrenii lub epizodu depresyjnego. Kategorii tej należy używać tak w stosunku do pojedynczego epizodu, jak i wobec nawracającego zaburzenia, w którym większość stanowią epizody schizoafektywne typu depresyjnego

Psychoza schizoafektywna, typ depresyjny, psychoza podobna do schizofrenii, typ depresyjny

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F25.2
Zaburzenie schizoafektywne, typ mieszany

Schizofrenia cykliczna, mieszana psychoza schizofreniczna i afektywna

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F25.8
Inne zaburzenia schizoafektywne

Inna psychoza schizoafektywna

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F25.9
Zaburzenia schizoafektywne, nieokreślone

Psychoza schizoafektywna BNO

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się